REDUS - účetní a poradenská firma

00:00:00
Dnes je 30.05.2024, svátek má Ferdinand, zítra slaví Kamila

Platební a smluvní podmínky

Platební podmínky

Stanovit cenu za kompletní vedení účetnictví klienta nebývá mnohdy snadnou záležitostí. Naším hlavním cílem je zbavit zákazníka zbytečných starostí, převzít si od něho všechny doklady, zpracovat je podle příslušné legislativy a zákona o účetnictví a poskytnout patřičné výstupy z účetnictví a právní ochranu firemních i osobních dat. Měřítkem pro stanovení ceny za kompletní finanční účetnictví a mzdovou agendu pro klienta je množství zpracovaných dokladů, právní forma poplatníka, obrat společnosti, počet zaměstnanců a náročnost na samotné zpracování podkladů.

U zákazníků, kteří se rozhodli s námi uzavřít dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost oboustranně výhodného měsíčního paušálu za naše služby s tím, že první čtvrtletí běží zkušební provoz, kdy klient zaplatí za provedené účetnictví podle počtu položek v účetním deníku z kterého je potom odvozen měsíční paušál za účetnictví včetně mezd mimo roční účetní uzávěrky a daňového přiznání, které je vždy účtováno samostatně jednou ročně. V tomto případě má klient výhodu, že platí za své zpracované účetnictví a mzdy stále stejný měsíční paušál, který se mění pouze při nárůstu počtu dokladů nebo při nadstandardních požadavcích zákazníka. Toto případné navýšení paušálu je s klientem předem konzultováno a vyžaduje písemný dodatek k uzavřené smlouvě o vedení účetnictví. Stejně se postupuje i v případě snížení paušálu za poskytované služby.

Smluvní podmínky

S každým naším klientem před zahájením naší vzájemné spolupráce sepisujeme smlouvu o vedení účetnictví. V této smlouvě o vedení účetnictví jsou dány oboustranně závazná pravidla a povinnosti obou smluvních stran.

Ceník za vedení podvojného účetnictví
(platný pro fyzické a právnické osoby k jednání s klientem)

 • paušál za účetnictví do 50 položek v účetním deníku měsíčně 2.000,-Kč
 • paušál za účetnictví 51 až 100 položek v účetním deníku měsíčně 3.500,-Kč
 • paušál za účetnictví 101 až 200 položek v účetním deníku měsíčně 6.000,-Kč
 • paušál za účetnictví 201 až 300 položek v účetním deníku měsíčně 7.500,-Kč
 • paušál za účetnictví 301 až 400 položek v účetním deníku měsíčně 10.000,-Kč
 • paušál za účetnictví 401 až 550 položek v účetním deníku měsíčně 12.500,-Kč
 • paušál za účetnictví 551 až 700 položek v účetním deníku měsíčně 15.500,-Kč
 • paušál za účetnictví 701 až 850 položek v účetním deníku měsíčně 18.000,-Kč
 • paušál za účetnictví 851 až 999 položek v účetním deníku měsíčně 21.000,-Kč
 • účetní paušál nad 1000 položek v účetním deníku cena stanovena dohodou

do smluvního paušálu za vedení podvojného účetnictví je zahrnuto:

 • zastupování na kontrolách FÚ, ZP, SP
 • přiznání k dani z přidané hodnoty včetně tištěných sestav
 • roční přiznání k dani silniční bez omezení počtu vozidel
 • účetní poradenství
 • měsíční účetní přehledy /stav pohledávek a závazků, výkazy o hospodaření popř. další výstupy dle přání klienta/
 • vyplnění povinných přehledů pro statistický úřad

do smluvního paušálu za vedení podvojného účetnictví není zahrnuto:

 • roční účetní závěrka + povinné přílohy + daňové přiznání právnických osob - cena dohodou minimální sazba 3.500,-Kč
 • roční účetní závěrka + povinné přílohy + daňové přiznání fyzických osob + přehled o příjmech a výdajích pro SP a ZP - cena dohodou minimální sazba 3.000,-Kč
 • měsíční paušál za mzdovou a personální agendu/zaměstnanec 250,-Kč
  (zahrnuje měsíční zpracování mzdy, mzdový list,ELDZ,roční vyúčtování daně ze závislé činnosti,zpracování přehledů o vyměřovacích základech a převodní příkazy k úhradě odvodů a srážek ze mzdy)

ostatní:

 • v případě zpětné rekonstrukce účetnictví vycházíme z počtu zaúčtovaných účetních případů v účetním deníku cena za položku 30Kč
 • pro klienty, kteří chtějí využít našich služeb jen v oblasti zpracování mezd je cena 350,-Kč / zaměstnanec za mzdovou a personální agendu


zpět na začátek stránky