REDUS - účetní a poradenská firma

00:00:00
Dnes je 30.05.2024, svátek má Ferdinand, zítra slaví Kamila

Naše právní oddělení nabízí komplexní právní poradenství a služby v níže uvedených oblastech práva:

Právo obchodních společností a družstev, a to zejména:

 • zakládání společností
 • prodej "ready-made" společností (společností registrovaných v příslušném obchodním rejstříku a připravených k okamžitému prodeji)
 • zastupování společností v řízení před příslušnými rejstříkovými soudy, živnostenskými úřady, finančními úřady atd.
 • změny ve statutárních orgánech, přípravy valných hromad, zasedání představenstev a dozorčích rad
 • přeměny společností (fúze, převody jmění na společníka, rozdělení, změny právní formy)
 • převody obchodních podílů a akcií
 • převody členských práv a povinností v družstvech
 • likvidace
 • poradenství při konkursu

Právo obchodní, občanské a právo průmyslového a duševního vlastnictví, a to zejména:

 • vytváření obchodních a jiných smluv, posuzování návrhů obchodních a jiných smluv
 • poradenství při zajišťování závazků vznikajících z obchodněprávních či občanskoprávních smluv (zástavní práva, ručení, smluvní pokuty atd.)
 • směnky
 • právní vztahy k nemovitostem (vytváření a posuzování kupních smluv, smluv nájemních a podnájemních atd.)
 • poradenství při registraci ochranných známek a patentů
 • autorská práva

Právo pracovní, a to zejména:

 • vytváření pracovních smluv, dohod konaných mimo pracovní poměr (smlouvy o provedení práce, smlouvy o pracovní činnosti) a souvisejících dokumentů
 • poradenství při změnách a skončení pracovních poměrů
 • vytváření vnitřních předpisů a směrnic

Dále poskytujeme komplexní právní poradenství ve věcech vymáhání pohledávek vzniklých z obchodně-závazkových vztahů (např. nezaplacením faktur, nezaplacením smluvních pokut, neuhrazením směnek atp.), prodej (postoupení) pohledávek, jakož i obraně proti žalobám v soudních řízeních ve věcech obchodních.

Kontakt: pravnik@redus.czzpět na začátek stránky